• ጀምር
  • ክንክን ጥዕና ኣብ ኔዘርላንድ

ንናትና ኩኪስና ኣይተቐበልካዮን ኣለኻ። ስለዚ ኣብ መርበብ-ሓበሬታና ናይ www.youtube.com ቪድዮታት ክትርእይ ኣይትኽእልን ኢኻ። ነቲ ቪድዮ ኣብ Youtube ረኣዮ፣ ወይ ንናትና ኩኪስና ተቐበሎ። YouTube.com

ቪድዮ
ዝተሓትመሉ ኣብ 13 መስ 2023
ክንክን ጥዕና ኣብ ኔዘርላንድ

ክንክን ጥዕና ኣብ ኔዘርላንድ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ኣብዚ ቪድዮ ረኣይ።