ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ክንክን ጥዕና

ሓኪም፣ ክኢላ ስነ-ኣእምሮ ወይ ካልእ ሕክምናዊ ክንክን ትደልይ ኣለኻ ዲኻ? ኣብዚ ገጽ ስርዓተ ክንክን ጥዕና ኔዘርላንድ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ብዝምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። ብዛዕባ መድሕን ጥዕና እውን ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ቀንዲ ነጥቢታት

.