Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)De Algemene Asielprocedure (AA)

Laatst gewijzigd: 30-5-2023 12:15
Deel dit artikel

De Algemene Asielprocedure (AA) begint met het tweede gesprek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit heet het 'nader gehoor'. Je wordt hiervoor uitgenodigd als je aan de beurt bent. Daarna duurt de AA 6 tot 9 dagen. Tijdens de AA bepaalt de IND of je recht hebt op asiel in Nederland. De IND kan je asielverzoek goedkeuren, afwijzen of doorsturen naar de Verlengde Asielprocedure (VA). Als de AA begint, verhuis je soms naar een opvang dichter bij het kantoor van de IND voor het nader gehoor. Voor het nader gehoor word je naar het kantoor van de IND gebracht, tenzij de afstand zo klein is dat je te voet kunt gaan.

Het nader gehoor

Het nader gehoor is het tweede gesprek bij de IND. In dit gesprek kun je uitgebreid vertellen over waarom je gevlucht bent en bescherming nodig hebt in Nederland. De IND-medewerker stelt tijdens het gesprek ook vragen en vraagt door op je antwoorden. Het nader gehoor is een belangrijk gesprek. Vertel eerlijk, uitgebreid en duidelijk over waarom je bent gevlucht.

Bij het gesprek is een tolk aanwezig. De tolk werkt niet bij de IND en is onafhankelijk. De tolk heeft geen invloed op de beslissing over je asielaanvraag. De IND-medewerker stelt je vragen in het Nederlands. De tolk vertaalt deze vragen naar jouw taal. 

Let op: zeg het meteen als de tolk en jij elkaar niet goed kunnen verstaan of als je merkt dat de tolk iets anders vertaalt dan wat jij zegt. De IND regelt dan een andere tolk. Het is heel belangrijk dat er geen misverstanden ontstaan omdat je de vragen niet goed begrijpt. 

Let op: je kunt worden gehoord door een tolk en IND-medewerker van je eigen geslacht als je dat wilt.

Dit moet je weten voor het nader gehoor:

Je bespreekt het nader gehoor met je advocaat

 • Na het nader gehoor bespreek je samen met je advocaat het rapport dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over het gesprek heeft gemaakt. 

 • Meld het aan je advocaat als in het IND-rapport informatie mist of niet juist is. Je advocaat stuurt dan een brief aan de IND.

De IND neemt een 1e beslissing

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. De IND keurt je asielaanvraag goed: je krijgt van de IND een brief waarin staat dat je aanvraag is goedgekeurd. Daarna kun je een

  Klik hier voor extra uitleg
  vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen
  . De verblijfsvergunning kan binnen 5 jaar worden ingetrokken, bijvoorbeeld als je land van herkomst weer veilig is. Ook kan je verblijfsvergunning worden ingetrokken als blijkt dat je niet de waarheid hebt verteld tijdens je asielaanvraag.

 2. De IND is van plan je asielaanvraag af te wijzen: je krijgt een brief van de IND waarin staat dat de IND van plan is om je asielaanvraag af te wijzen. In deze brief staan de redenen voor afwijzing en welke gevolgen dit voor je heeft.

 3. De IND heeft meer tijd nodig voor onderzoek en kan niet binnen 6 of 9 dagen beslissen over je asielaanvraag. De IND behandelt je aanvraag verder in de Algemene Asielprocedure (AA).

Reactie bij afwijzing

 • Je bespreekt de brief met het undefinedvoornemen tot afwijzingundefined van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met je advocaat.

 • Je advocaat heeft 1 dag om met een brief op het voornemen van de IND te reageren. Deze brief heet de undefinedzienswijzeundefined. De IND moet rekening houden met de zienswijze.

 • Na het lezen van de zienswijze beslist de IND of het voornemen wordt aangepast.

De IND neemt een definitieve beslissing

 • Je krijgt een brief met de beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Na het lezen van de zienswijze keurt de IND je asielaanvraag toch goed. Je krijgt van de IND een brief waarin staat dat je asielaanvraag is goedgekeurd. Hierin wordt ook aangegeven of je een a-status of een b-status hebt.

 2. De IND heeft meer tijd nodig voor onderzoek en kan niet binnen 6 of 9 dagen beslissen op je asielaanvraag. De IND behandelt je aanvraag verder in de Verlengde Asielprocedure (VA).

 3. De IND wijst je aanvraag af: je krijgt een brief van de IND waarin staat dat je asielaanvraag is afgewezen. Deze brief heet de undefinedbeschikkingundefined. In de beschikking staan de redenen voor afwijzing. Het kan zijn dat de IND de redenen heeft veranderd op basis van de zienswijze van de advocaat. De advocaat bespreekt de beschikking met je. 

Welke gevolgen heeft dit?

Je mag niet meer in Nederland blijven en moet terugkeren naar je land van herkomst. De Dienst Terugkeer undefined Vertrek (DTundefinedV) gaat met je in gesprek over je terugkeer. Wat kun je doen als je het niet eens bent met de afwijzing?

In beroep tegen de beslissing van de IND
Heeft dit artikel jou geholpen?