go back
RECHTSBIJSTAND & REGISTRATIE

Ben je net in Nederland aangekomen en ben je op zoek naar informatie over juridische procedures? Hieronder vind je informatie over asielprocedures in Nederland, het aanvragen van een visum, rechtsbijstand en hulp bij terugkeer naar eigen land.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: vrijdag 9 september 2022

Vanaf maandag 5 september kun je tijdelijk geen verblijfssticker ophalen bij de IND. Dit komt doordat de stickers op zijn. De IND verwacht dat er vanaf half oktober weer stickers beschikbaar zijn. Vanaf half oktober kunnen ook weer afspraken gemaakt worden met de afsprakenplanner. Als je op dit moment nog geen sticker hebt, heeft dit geen gevolgen voor je verblijf, de opvang of mogelijkheden om te werken in Nederland.

Bekijk voor meer informatie onze laatste updates.

Ophaallocaties IND

Hieronder staat een lijst met de huidige en geplande ophaallocaties. Deze lijst wordt wekelijks geüpdatet.

Let op: tot half oktober is het niet mogelijk een verblijfssticker op te halen. Bekijk voor meer informatie onze laatste updates.

  • Tijdelijk gesloten: Den Bosch, zuiden van Nederland

  • Tijdelijk gesloten: Rijswijk, zuidelijke randstad

  • Tijdelijk gesloten: Assen, noorden van Nederland

  • Tijdelijk gesloten: Nieuwegein, midden van Nederland

  • Tijdelijk gesloten: regio Amsterdam, noordelijke randstad

  • Tijdelijk gesloten: Deventer, regio oost

Bekijk hier het laatste nieuws over de IND afsprakenplanner >>


Reis niet naar andere regio's

Let op: tot half oktober is het niet mogelijk een verblijfssticker op te halen. Bekijk voor meer informatie onze laatste updates.

Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk dat je niet naar een andere regio reist om een bewijs van verblijf op te halen. Dit is niet de bedoeling. Maak alleen een afspraak in je eigen regio. Is er in jouw regio nog geen locatie voor het ophalen van het bewijs van verblijf? Wacht dan tot een locatie beschikbaar is in jouw regio. De IND streeft er naar om iedereen vóór 31 oktober 2022 in staat te stellen het bewijs van verblijf op te halen.


Bewijs van verblijf ophalen

De IND start vanaf 4 juli met het uitgeven van het bewijs van verblijf aan vluchtelingen uit Oekraïne die ingeschreven staan in de BRP en onder de Tijdelijke Bescherming vallen. Dit gaat stapsgewijs, waardoor het niet voor iedereen mogelijk is om vanaf 4 juli meteen een bewijs van verblijf op te halen. Kijk voor het maken van een afspraak op de homepagina van deze website RefugeeHelp.


Vormen van bewijs

Er zijn verschillende vormen voor het bewijs van verblijf:

  • Sticker in het paspoort: Alle Oekraïense vrouwen én Oekraïense mannen van 60 jaar of ouder (op 24 februari 2022) die een paspoort hebben, krijgen een sticker in hun paspoort.

  • Sticker op een los papier: Oekraïense mannen jonger dan 60 jaar (op 24 februari 2022), Oekraïners met een identiteitsbewijs of een verklaring van de Oekraïense ambassade, of personen met een paspoort dat verloopt voor 4 maart 2023 of al verlopen is krijgen een sticker op een los papier. Als je een nieuw paspoort aanvraagt, blijft het losse papier geldig.

  • Pasje: personen die geen paspoort, identiteitskaart, of verklaring van de Oekraïense ambassade hebben, maar wel onder de tijdelijke beschermingsrichtlijn vallen, en Oekraïense kinderen van 14 jaar of ouder zonder identiteitsbewijs krijgen een pasje. Let op: met het pasje kun je niet reizen.

Kijk op de pagina over de het maken van een afspraak voor meer informatie.


Duur van het verblijf

Vluchtelingen die een bewijs van verblijf hebben mogen in Nederland verblijven voor de duur van de beschermingsmaatregel. Dit is momenteel tot 4 maart 2023. Dit kan maximaal drie jaar worden, dus tot 4 maart 2025. De asielaanvraag van vluchtelingen uit Oekraïne wordt zolang zij onder de speciale regels vallen niet verder behandeld. Wanneer de tijdelijke bescherming ophoudt kunnen vluchtelingen er wel voor kiezen om hun asielaanvraag door te zetten. Zij hebben in de tussentijd wel recht op opvang, werk, zorg en onderwijs.