Ku noolaanshaha Nederlaan sharci deganaansho la'aan
Haddii codsi magangelyo oo deganaansho laguu soo diido, waxad dooran kartaa inaad sharci la'aan Nederlaan ku noolaato. Wixii waqtigaasi ka dambeeya fasax la'aan Nederlaan joogtaa. Boggan waxaad ka heleysaa warbixin ku saabsan hoyga, daqliga iyo daryeelka caafimaadka.
Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.

Maxaad jeclaan lahayd inaad talo u soo jeediso?

Ma dooneysaa warbixin dheeraad kale inaad bixiso?