Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Ku noolaanshaha Nederlaan sharci deganaansho la'aan

Haddii aadan sharci magangelyo oo deganaansho helin, waxad dooran kartaa inaad sharci la'aan Nederlaan ku noolaato. Nolosha sharci la'aanta wey adag tahay. Boggan waxaad ka heleysaa warbixin ku saabsan hoyga, daqliga iyo daryeelka caafimaadka.

Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.