Ku noqoshada wadankaaga asalka ah
Ma joojineysaa dacwadaada magangelyada? Ama mala soo diidad codsigaaga maangelyo? Markaa waa inaad sida sharciga Nederlaanka qabo ka baxdaa Nederlaan. Adiga ayaa dooran karainaad dib u noqoto ama in qasab Nederlaan lagaaga saaro. Labada xaaladoodba taageero ayaa heli kartaa si aad Nederlaan uga baxdo.
Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.

Maxaad jeclaan lahayd inaad talo u soo jeediso?

Ma dooneysaa warbixin dheeraad kale inaad bixiso?