Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Vrouw kijkt uit vliegtuigraam

Laga soo xigtay: Jason Toevs

Noqoshada isku filnaanta ah ee waddankaaga asliga

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 11/15/2023 8:22 GD
Qodobkaan sii wadaaji

Adiga ayaa dooranaaya inaad rabto inaad wadankaaga asalka ku noqoto iyo in kale. Boggan ayaa wixii dheeraad ah ka aqrineysaa ee ku saabsan dib u noqoshada isku filnaanta.

Codsigaaga magangelyo oo la soo diiday

Haddii

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Adeegga Socdaalka iyo Jinsiyada (IND)
codsigaaga magangelyada soo diido, waxaa urur dowladeedka
Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Adeegga Dib u Celinta iyo Bixitaanka (DT&V)
ayaa kaala soo xariiraaya arrinta dib ugu noqoshada wadankaaga asliga. Taasi waxey micnaheeda tahay inaad Nederlaan isla markii aad ka baxdaa.

Garyaqaankaaga miyaa maxkamad ka qaadanaaya go'aanka IND? Badiyaa go'aanka xaakinka Nederlaan waad ku sugi kartaa.

Caawinada noqoshada isku filnaanta

Ma u soo diiday IND codsigaaga magangelyada si kama dambeys ah? Markaa waxaad heli doontaa warqad taasi ku saabsan. Taasi waxaa la yiraahdaa 'Go'aanka'.

Taasi waxey micnaheeda tahay iney dowladda Nederlaan kaa rabto inaad ku noqoto wadankaaga asalka. Haddii aad doorato inaad noqoto, waxaad taageero ka heli kartaa ururo kal duwan.

Caawinadan waxey ka koobnaan kartaa, adeeg ama qadar dhaqaale ah. Tusaale ahaan qarash bilow ah oo aad dukaan ku bilowdo iyo/ama caawino qoritaanka qorsho shirkad.

Ururadan ayaa ku taageeri kara:

 • Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  VluchtelingenWerk Nederland (VWN)

 • Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  Ururka Caalamiga ee Guuritaanka (IOM)

 • Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  Adeega Dib u noqoshada iyo Bixitaanka(DT&V)

 • Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  Solid Road

 • Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  Stichting ROS

 • Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  GoedWerk Foundation

 • Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  Stichting WereldWijd

Haddii aad taageero heleysid iyo waxa aad xaq u leedahay, waxey ku xiran tahay xaaladaada shaqsiga. La xariirkaaga VWN ama hagahaaga bulshada ayaa tani kaa caawini kara.

Fiidiyowgan waxaa lagu sharaxayaa sida VWN ay u caawinto marka dib u noqoshada:

Aan amaan ahayn

VWN waxey wadamada qaar u arkaan ineysan amaan ahayn in lagu noqdo oo markaa ma bixiyaan caawinaad noqoshadaada ah. Haddana, waxaan kuu gudbin karnaa ururo caawiya u noqoshada wadamadaasi.

Wax yar ama taageero la'aan

Fursadaha taageerada dib u noqoshada wey xadidan yihiin haddii lagugu qasbo inaad ku noqoto wadankaagi. Xaaladaha qaarkood waxaad heli kartaa caawino taageero dib ula qabsashada. Taageeradani waxey ka kooban tahay alaab iyo/ama caawino ugu badnaan qiimahooda yahay € 1.000,-.

Wadamada laga soo jeedo

Waxaad hoostan ka heleysaa warbixino ku saabsan dib u noqoshada wadan walba oo laga soo jeedo:

Qodobkan ma ku caawiyay?