Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Vliegtuig op een vliegveld

Marka aad diyaarad ku imaado

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 11/20/2023 8:26 GH
Qodobkaan sii wadaaji

Markaad Nederlaan diyaarad ku imaado. Haddii aad magangelyo ka codsato garoonka diyaaradaha, waa inaad jawaabta ku sugtaa xero soo dhaweyn oo xiran oo u dhow Schiphol Airport. Waxaad halkaasi joogeysaa ugu badnaan 28 beri.

Tallaabada 1: Imaanshaha garoonka diyaaradaha

Markaa imaado garoonka Schiphol ka dib, waxaad iska xaadirineysaa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
boliiska ilaaliya xaduudka (KMar)
. Waxaad KMar u sheegeysaa inaad Nederlaan magangelyo ka weydiisan rabto. KMar marna uma gudbinayaan dowladda waddankaaga aad ka soo jeedo inaad Nederlaan magangelyo ka weydiisatay.

Tallaabada 2: diiwaangelinta Kmar

  • Kmar waxey diiwaangelinayaa warbixintaada shaqsiga. Sida magacaaga, taariikhda dhalasho iyo jinsiyadaada.

  • KMar waxey kaa qaadayaan sawiro iyo farahaaga.

  • KMar waxey baarayaan dharkaaga iyo boorsooyinkaada iyo waxaa suura gal ah iney telefoonkaaga kaa qaadaan. waxaa lagu siinayaa cadeyn warqad ah haddii KMar ay dokumenti kaa qaado.

  • KMar waxey ku weydiinayaan su'aalo jidka safarkaaga, haddii aad hore waddan kale magangelyo uga weydiisatay Nederlaan ama waddan kale oo Yurub ah iyo haddii halka wax reerkaaga ah ay kuu joogaan.

  • Waxaa KMar xagooda aad saxiixeysaa codsigaaga magangelyodoonka.

Tallaabada 3: wareysiga koowaad ee IND

Waxaad la leedahay wareysiga koowaad

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Adeegga Socdaalka iyo Jinsiyada(IND)
. Wareysigaasi waxey IND hubinayaan iney warbixintaada sax yihiin. Waxa IND ku weydiinayaan su'aalo kugu saabsan, u qixidaada Nederlaan iyo sababta(ha) aad u soo qaxday. IND wareysigan kuma sii weydiineyso sababaha oo faahfaahsan. Waxaad leedahay wareysi 2aad oo aad si faahfaahsan u sheegi karto.

  • Waxaa aad u muhiim ah in wareysiga 1aad ee IND la leedahay isla waxii aad ku sheegto ee aad wareysiga 2aad ku sheegeyso. Tusaale ilaa mudada aad iskuulka soo dhigatay iyo waqtiga aad soo qaxday. Ama wax kale oo muhiim ah oo noloshaada ku saabsan

  • Sheeg waqtiga wadahadalka si daacad ah ee reerkaaga. Haddii aad ka dib weydiisaneyso in qoyska laguu keeno, IND waxey fiirinayaan inaad reerkaaga hore wareysiga ugu sheegtay.

  • Mudada wadahadaladaasi ee IND waxaad soo qaadan kartaa xasuus aad qoaratay. Waxaad sameyn kartaa waqtiyada muhiimka ee noloshaada si aad u xasuusnaato. Taariikhda ma ogid? markaa si run ah ugu sheeg IND.

  • Mudada wareysiga ee IND waxaad siin kartaa dokumentiga caawinaaya arrintaada.

Waxaa jooga tarjumaan ku hadlaaya luqadaada ku hadla marka wareysiga IND aad leedahay

Shaqaalaha IND wuxuu su'aalaha kugu weydiinayaa luqada Nederlaanka. Tarjumaanka ayaa adiga kuu tarjumaaya. Tarjumaanka sidoo kale wuxuu tarjumayaa jawaabtaada luqada Nederlaanka. Tarjumaanka wuxuu ka yimid wadankaaga aad ka soo jeedo, wuu madax banaan yahay, uma shaqeeyo IND oo wax daqli ah kuma laha go'aanka codsigaaga magangelyada. Maadaama ay tarjumaanada aad u mashquul yihiin wey dhcdaa in kugu soo aado tarjumaan lahjad kale ku hadla. Isla markii sheeg haddii adiga iyo tarjumaanka aadan si fiican isu fahmeynin. Sababtoo ah waa muhiim inaan is afgaranwaa uusan imaan maadaama tarjumaanka iyo adiga si fiican isu fahmeynin.

Waxaad mudada wareysiga isdhiibitaanka weydiisan kartaa tarjumaan ku hadla lahjadaada iyo tarjumaan kula jinsi ah.

Tallaabada 4: ku sugitaanka xerada xiran

Ka dib markaad iska diiwaangeliso waxaa lagu geynayaa xero xabsi gaar ah ee ajaanibta. Tani waa Xarunta Cadaalada ee Schiphol (JCS). JCS adiga iskaaga ugama bixi kartid ilaa uu dacwadaada ka dhamaanaayo. Waxaad JCS joogeysaa ugu badnaan 28 beri. Dadka dhiban lama geynaayo JCS>.

Mar mar waxaa loo baahan yahay baaritaan dheeraad codsigaaga magangelyo ku saabsan

Ma baaritaan dheeraad ayaa baahan yahay si go'aanka codsigaaga magangelyodoonka loo gaaro? Markaa howsha wuxuu qaadan doonaa wax ka badan 28 beri. Markaa waxaad aadeysaa xero soo dhaweyn oo furan oo Nederlaan ah.

Waxyaalahan ayaa la sameynayaa mudada sugitaanka

Mudada sugitaanka ee wareysigaaga 2aad ee IND waad sii nasan kartaa iyo isa sii diyaarin kartaa.

1. Waa muhiim inaad soo ururiso dokumantiyo kuwaasoo aqoonsigaaga iyo arrinta qixitaankaaga.

2. Waxaa warbixin ku siinaaya

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
. VWN waxey kuu sharaxayaan waxa aad la kulmeyso mudada dacwadaada. Iyo waxa xaquuqdaada iyo waajibaadkaaga yihiin. VWN waxey kaloo kaa caawini karaan xaga caawinada sharciyada. Iyo aruurinta dokumentiga iyo cadeymaha. Caawinada VWN waa mid madax banaan oo lacag la'aan ah.

3. Waxaa suura gal ah in lagaa baaro qaaxada. Kalkaaliso ayaa baareysa haddii aad qaaxada qabto. kalkaalisada waxey sameyneysaa haddii loo baahdo sawiro raajo ah oo sambabadaada. Ma qabtaa qaaxo? Markaa taasi daawo ayaa lagu siinayaa.

Qodobkan ma ku caawiyay?