Daryeelka caafimaadka
Ma raadineysaa dhaqtar, dhaqtar nafsi ama daryeel caafimaad? waxaad boggan ka heleysaa warbixin ku saabsan daryeelka caafimaadka Nederlaan qaabka uu u shaqeeyo. Waxaad kaloo heleysaa warbixin ku saabsan ceymiska caafimaadka.

Step-by-step plans (2)
Sida loo doorto ceymiska caafimaadka
3 Steps

Qof walba oo ku nool Nederlaan waa ku waajib inuu sameystaa ceymiska caafimaadka asaasiga ah. Halkan ka aqri sida aad ceymiskaasi caafimaad u dooraneyso.

Markaad uur leedahay Nederlaan
7 Steps
Warbixin
Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.

Maxaad jeclaan lahayd inaad talo u soo jeediso?

Ma dooneysaa warbixin dheeraad kale inaad bixiso?