ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ብዘይ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ኔዘርላንድ ምንባር

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ እንተድኣ ዘይተቐቢልካ፣ ብዘይ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ኔዘርላንድ ንኽትነብር ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምንባር ከቢድ እዩ። ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ መጽለሊ፣ ኣታዊን ክንክን ጥዕናን ዝምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ቀንዲ ነጥቢታት

.