ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ሲቪካዊ ምውህሃድ

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ምስ ዝህልወካን፣ ከምኡ እውን ዕድሜኻ ካብ 18 ክሳብ 67 ዓመት ምስ ዝኸውንን፣ ትምህርቲ ቋንቋ ኔዘርላንድ ክትመሃር ኢኻ። ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኔዘርላንድ እውን ክትመሃር ኢኻ። እዚ ድማ 'ሲቪካዊ ምውህሃድ' ተባሂሉ ይጽዋዕ። ሲቪካዊ ምውህሃድ ግዴታ እዩ። ብዛዕባኡ ዝያዳ ኣብዚ ኣንብብ።


መርሓ ስጉምቲ

ድሕሪ 1 ጥሪ 2022 ምውህሃድ ምጅማር

ኣብዚ መርሓ ስጉምቲ
መርሓ ስጉምቲ

ቅድሚ 1 ጥሪ 2022 ምውህሃድ ምጅማር

ኣብዚ መርሓ ስጉምቲዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።