Keenista familka/reerka
Ma heysataa deganaansho magangelyo oo ma rabtaa in qoyskaaga laguu keeno? Markaa waxaad weydiin kartaa in qoyskaaga Nederlaan laguu keeno. Taasi waxaa lagu magacaabaa mideynta qoyska. Boggan ayaad ka aqrineysaa sida mideynta qoyska u shaqeeyo.

Step-by-step plans (1)

Keenista reerka oo 3 bilood gudahood lagu codsanaayo marka sharci deganaanshaha aad hesho ka dib

5 steps

Waxaa qorshaha tallaabooyinkan ka aqrin kartaa sida aad codsiga keenista reerka u weydiineyso. Tani waa inaad 3 bilood gudahood ka dib markaad sharciga hesho. Taasi rasmi ahaan waa "Mideynta reerka ka daba safrida magangelyodoonka".

Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.

Maxaad jeclaan lahayd inaad talo u soo jeediso?

Ma dooneysaa warbixin dheeraad kale inaad bixiso?