ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ትምህርቲ

ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ ትምህርቲ ኣብ ኔዘርላንድ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። ንኣብነት ብዛዕባ መባእታዊን ካልኣይ ደረጃን ቤት-ትምህርቲ ዝምልከት። ብተወሳኺ ገና መንበሪ ፍቓድ ዘይብልካ ምስ እትኸውን ብዛዕባ ዘለዉ ቅድመ-ኩነታት ትምህርቲን ወጻኢታት ትምህርትን ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።