Waxbarashada
Boggan waxaad ka heleysaa warbixin ku saabsan waxbarashada Nederlaan. Tusaale ahaan dugsiga hoose iyo dugsiga sare. waxaad kaloo halkan ka aqrineysaa sharuudaha waxbarashada haddii aadan weli sharci deganaansho heysanin iyo qarashka waxbarashada.

Warbixin
Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.

Maxaad jeclaan lahayd inaad talo u soo jeediso?

Ma dooneysaa warbixin dheeraad kale inaad bixiso?