ادغام مدنی

اگر اجازه اقامت پناهندگی داشته باشید و بین 18 تا 67 سال سن داشته باشید، باید دروس زبان هالندی را دنبال کنید. همچنین با جامعه هالندی آشنا خواهید شد. به این «ادغام مدنی» می گویند. ادغام مدنی اجباری است. معلومات بیشتر در مورد آن را اینجا بخوانید.

نکات برجسته

.

مطالب دیگر

.