ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ትምህርቲ

ኣብ ሆላንድ፣ መንግስቲ ኩሉ ሰብ ትምህርትን ዲፕሎማን ክረክብ ይደልዮ። ክሳብ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ክሳብ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ኣለዎም። ኣብ ሆላንድ ነዚ ግድን ክውሰድ ዘለዎ ትምህርቲ ንብሎ። ብዙሕ ሞያታት ክትፍጽም እትኽእል ዲፕሎማ ምስ ዝህልወካ ጥራይ እዩ።

ቀንዲ ነጥቢታት

.

መባእታዊን ካልኣይ ደረጃን ቤት-ትምህርቲ

ኣብ ኔዘርላንድ ክሳብ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑት፣ ከምኡ እውን ሓደ ሓደ ግዜ ክሳብ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ትምህርቲ ንምክትታል ግዴታ ኣለዎም፡ ብዘይካ ናብ ቤት-ትምህርቲ ምኻድ ድማ ካልእ ኣማራጺ የብሎምን። እንተድኣ ሓሚሞም ጥራይ እዮም ካብ ቤት-ትምህርቲ ክቦዂሩ ዝኽእሉ። ንፍሉይ ኣጋጣሚታት (ከም በዓል ዒድ ኣል-ፈጥር) እውን ካብ ቤት-ትምህርቲ ንክቦዂሩ ዕረፍቲ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም።

ላዕለዋይ ትምህርቲ ምክትታል

ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምስ ወዳእካ ላዕለዋይ ትምህርቲ ምክትታል ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ክትመሃር ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ እቶም ደረጃታት ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ላዕለዋይ ትምህርቲ ንምክትታል ብኸመይ ከም እትኸፍል እውን ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ሓገዝ ብዛዕባ ቋንቋ ኔዘርላንድ

ቋንቋ ኔዘርላንድ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትለማመድ ትኽእል ኢኻ። ቋንቋ ኔዘርላንድ ንምምሃር ሓገዝ ምስ እትደልይ፣ ሓገዝ ብኸመይን ኣበይን ክትረክብ ከም እትኽእል ኣብዚ ገጽ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽብ ትኽእል ኢኻ።