ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ትምህርቲ

ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ ትምህርቲ ኣብ ኔዘርላንድ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። ንኣብነት ብዛዕባ መባእታዊን ካልኣይ ደረጃን ቤት-ትምህርቲ፣ ከምኡ እውን ብዛዕባ ኣብ mbo፣ hbo ወይ ዩኒቨርሲቲ ላዕለዋይ ትምህርቲ ምክትታል ብዝምልከት። ብዛዕባ ክፍሊት ትምህርትን ካልኦት ወጻኢታትን እውን።

ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።