ትምህርቲ
ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ ትምህርቲ ኣብ ኔዘርላንድ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። ንኣብነት ብዛዕባ መባእታዊን ካልኣይ ደረጃን ቤት-ትምህርቲ፣ ከምኡ እውን ብዛዕባ ኣብ mbo፣ hbo ወይ ዩኒቨርሲቲ ላዕለዋይ ትምህርቲ ምክትታል ብዝምልከት። ብዛዕባ ክፍሊት ትምህርትን ካልኦት ወጻኢታትን እውን።

ሓበሬታ
ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።

ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ርእይቶ ክትህብ ትደልይ?

ኣብዚ ተወሳኺ መብርሂ ክትህብ ትደልይ' ዶ?